دیتالایف انجین فارسی

رفع مشكل ماژول Subscription در DLE Forum 2.2

تاریخ انتشار: 5 مهر 1387
ارسال کننده: Arash.N
آموزش رفع مشكل ماژول Subscription در فروم دیتالایف انجین نسخه 2.2 !

رفع مشكل ماژول Subscription در DLE Forum 2.2


فایل engine/forum/action/addpost.php را باز كنید و به دنبال كد زیر بگردید:
if ($forum_config['subscription'] AND !$stop_subscription)
        {
            $all_subscr = $db->query("SELECT * FROM ". PREFIX ."_forum_subscription WHERE topic_id = '$topic_id' and user_id != '$member_id[user_id]'");
            
            if ($db->num_rows($all_subscr))
            {
                include_once ENGINE_DIR.'/classes/mail.class.php';
                
                $mail = new dle_mail ($config);
            
            $topic_link = $forum_url."showtopic={$topic_id}";
            
            $topic_link_del = $config['http_home_url']."?do=forum&act=subscription&code=del&selected_id={$topic_id}";
            
            $mail_tpl = $db->super_query("SELECT template FROM " . PREFIX . "_forum_email where name='subscription_text' LIMIT 0,1");
            
            $mail_tpl['template'] = stripslashes($mail_tpl['template']);
            
            while ($mail_row = $db->get_row($all_subscr))
            {
                $mail_result = str_replace("{%username_to%}", $mail_row['name'], $mail_tpl['template']);
                
                $mail_result = str_replace("{%username_from%}", $member_id['name'], $mail_result);
                
                $mail_result = str_replace("{%topic_name%}", "Тема $topic_id", $mail_result);
                
                $mail_result = str_replace("{%topic_link%}", $topic_link, $mail_result);
                
                $mail_result = str_replace("{%topic_link_del%}", $topic_link_del, $mail_result);
                
                $mail_title = "Уведомление об ответах на подписанную тему";
                
                $mail->send ($mail_row['email'], $mail_title, $mail_result);
            }
            
            }
        }

به جای آن كد زیر را قرار دهید:
if ($forum_config['subscription'] AND !$stop_subscription)
        {
            $all_subscr = $db->query("SELECT name, email FROM ". PREFIX ."_forum_subscription AS t1 INNER JOIN ". PREFIX ."_users AS t2 ON t1.user_id = t2.user_id WHERE t1.topic_id = $topic_id and t1.user_id != {$member_id['user_id']}");
            
            if ($db->num_rows($all_subscr))
            {
                include_once ENGINE_DIR.'/classes/mail.class.php';
                
                $mail = new dle_mail ($config);
            
            $topic_link = $forum_url."showtopic={$topic_id}";
            
            $topic_link_del = $config['http_home_url']."?do=forum&act=subscription&code=del&selected_id={$topic_id}";
            
            $mail_tpl = $db->super_query("SELECT template FROM " . PREFIX . "_forum_email where name='subscription_text' LIMIT 0,1");
            
            $mail_tpl['template'] = stripslashes($mail_tpl['template']);
            
            while ($mail_row = $db->get_row($all_subscr))
            {
                $mail_result = str_replace("{%username_to%}", $mail_row['name'], $mail_tpl['template']);
                
                $mail_result = str_replace("{%username_from%}", $member_id['name'], $mail_result);
                
                $mail_result = str_replace("{%topic_name%}", $topic_title, $mail_result);
                
                $mail_result = str_replace("{%topic_link%}", $topic_link, $mail_result);
                
                $mail_result = str_replace("{%topic_link_del%}", $topic_link_del, $mail_result);
                
                $mail_title = "New Post In Subscription Topic";
                
                $mail->send ($mail_row['email'], $mail_title, $mail_result);
            }
            
            }
        }


همیشه پیروز و سربلند باشید ! bully
  9 نفر (9 کاربر و 0 میهمان) از این مطلب تشکر کرده اند.
  تشکر
  مدیر کل
  05 مهر 1387 - 17:41
  خیلی ممنون flower
  بابا یه ذره نگهدارین واسه فردا هیچ مطلبی نداریم haha

  --------------------
  مدیر بازنشسته
  05 مهر 1387 - 17:47
  نقل قول: mohammad_1ta
  خیلی ممنون flower
  بابا یه ذره نگهدارین واسه فردا هیچ مطلبی نداریم haha

  wink
  عضو سایت
  06 مهر 1387 - 08:43
  عالی بود flower
  عضو سایت
  24 آبان 1387 - 21:53
  مرسی آرش خان smile
  جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:
  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:

   
  پررنگکج خط دارخط دار در وسط|سمت چپوسط سمت راست|قرار دادن شکلکانتخاب رنگ|پنهان کردن متنقراردادن نقل قولتبدیل نوشته ها به زبان روسیقراردادن Spoiler
  کد را وارد کنید: *
  عکس خوانده نمی شود