دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

سبکی جدید برای

سبکی جدید برای امتیازات مطالب

این ماژول سیستم امتیازدهی به مطالب رو به شکلی که توی عکس می بینید تغییر میده

دانلود
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید.
آموزش نصب
1.ابتدا فایل ضمیمه را دانلود کرده و به هاست خود منتقل کنید.

2.فایل engine/ajax/rating.php را باز کرده و به دنبال کد زیر بگردید:
if ($go_rate > 5 OR $go_rate <  1) $go_rate = 0;

3. کد زیر را به جای کد بالا قرار دهید:
if ($go_rate > 1 OR $go_rate < -1) $go_rate = 0;

4. فایل engine/modules/functions.php رو باز کنید و کد زیر رو پیدا کنید :
function ShowRating ($id, $rating, $vote_num, $allow = true){
global $lang;


if ($rating) $rating = round(($rating /  $vote_num), 0); else $rating = 0;
$rating = $rating * 17;

    if (!$allow) {

$rated = <<<HTML
<div class="rating" style="float:left;">
        <ul class="unit-rating">
        <li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
        </ul>
</div><div class="rating" style="float:left; padding-top:2px;">&nbsp;({$lang['voten']} {$vote_num})</div>
HTML;

        return $rated;
    }


$rated .= <<<HTML
<div id='ratig-layer'><div class="rating" style="float:left;">
        <ul class="unit-rating">
        <li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
        <li><a href="#" title="{$lang['useless']}" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '{$id}'); return false;">1</a></li>
        <li><a href="#" title="{$lang['poor']}" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '{$id}'); return false;">2</a></li>
        <li><a href="#" title="{$lang['fair']}" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '{$id}'); return false;">3</a></li>
        <li><a href="#" title="{$lang['good']}" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '{$id}'); return false;">4</a></li>
        <li><a href="#" title="{$lang['excellent']}" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '{$id}'); return false;">5</a></li>
        </ul>
</div><div class="rating" style="float:left; padding-top:2px;">&nbsp;({$lang['voten']} {$vote_num})</div></div>
HTML;
        

return $rated;
}

5. به جای کدهای بالا کد زیر رو قرار بدین:
function ShowRating($id, $rating, $vote_num, $allow = true) {
global $is_logged, $member_id, $config, $lang, $db;

if ($rating=='null'){$rating="Уже Голосовали!";}else{
if ($rating) $rating = round($rating, 0); else $rating = 0;
if ($rating > 0) $rating = "<font color=green><b>+".$rating."</font></b>"; elseif ($rating == 0) $rating="<b>".$rating."</font></b>"; else $rating = "<font color=red><b>".$rating."</font></b>";
}

if (!$allow) {
  $rated = <<<HTML
<div id="ratig-layer">{$rating}</div>
HTML;

return $rated;
}

$rated .= <<<HTML
<span id="ratig-layer-{$id}">
<div id="ratig-layer">
  <a href="#" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '{$id}'); return false;">
   <img src="{THEME}/dleimages/down.gif" alt="Не нравится ( - )" border="0"  style="cursor:hand; border:0; vertical-align:middle; padding-right:5px;"/>
  </a>
{$rating}
  <a href="#" class="r2-unit" onclick="doRate('1', '{$id}'); return false;">
   <img src="{THEME}/dleimages/up.gif" alt="Нравится ( + )" border="0" style="cursor:hand; border:0; vertical-align:middle; padding-left:5px; padding-right:5px;" />
  </a>
</div>
</span>
HTML;

return $rated;
}

6. توی همین فایل کد زیر رو پیدا کنید :
function ShortRating ($id, $rating, $vote_num, $allow = true){
    global $lang;

if ($rating) $rating = round(($rating /  $vote_num), 0); else $rating = 0;
$rating = $rating * 17;

    if (!$allow) {

        $rated = <<<HTML
<div class="rating" style="float:left;">
        <ul class="unit-rating">
        <li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
        </ul>
</div>
HTML;

        return $rated;
    }

$rated = "<span id='ratig-layer-".$id."'>";

$rated .= <<<HTML
<div class="rating" style="float:left;">
        <ul class="unit-rating">
        <li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
        <li><a href="#" title="{$lang['useless']}" class="r1-unit" onclick="dleRate('1', '{$id}'); return false;">1</a></li>
        <li><a href="#" title="{$lang['poor']}" class="r2-unit" onclick="dleRate('2', '{$id}'); return false;">2</a></li>
        <li><a href="#" title="{$lang['fair']}" class="r3-unit" onclick="dleRate('3', '{$id}'); return false;">3</a></li>
        <li><a href="#" title="{$lang['good']}" class="r4-unit" onclick="dleRate('4', '{$id}'); return false;">4</a></li>
        <li><a href="#" title="{$lang['excellent']}" class="r5-unit" onclick="dleRate('5', '{$id}'); return false;">5</a></li>
        </ul>
</div>
HTML;
        

$rated  .= "</span>";


return $rated;
}

7. به جای کد های بالا کد های زیر رو قرار بدین:
function ShortRating($id, $rating, $vote_num, $allow = true) {
global $config, $lang;

if ($rating) $rating = round($rating, 0); else $rating = 0;
if ($rating > 0) $rating = "<font color=green><b>+".$rating."</font></b>"; elseif ($rating == 0) $rating="<b>".$rating."</font></b>"; else $rating = "<font color=red><b>".$rating."</font></b>";

if (!$allow) {
  $rated = <<<HTML
<div id="ratig-layer">{$rating}</div>
HTML;

return $rated;
}

$rated = "<span id=\"ratig-layer-" . $id . "\">";
$rated .= <<<HTML
<div id="ratig-layer">
  <a href="#" class="r1-unit" onclick="dleRate('-1', '{$id}'); return false;">
   <img src="{THEME}/dleimages/down.gif" alt="Не нравится ( - )" border="0" style="cursor:hand; border:0; vertical-align:middle; padding-right:5px;" />
  </a>
{$rating}
  <a href="#" class="r2-unit" onclick="dleRate('1', '{$id}'); return false;">
   <img src="{THEME}/dleimages/up.gif" alt="Нравится ( + )" border="0" style="cursor:hand; border:0; vertical-align:middle; padding-left:5px; padding-right:5px;"/>
  </a>
</div>
HTML;
        
$rated  .= "</span>";

return $rated;
}

8. توی همین فایل کد زیر رو پیدا کنید :
function userrating ($name){
global $db;

$row = $db->super_query("SELECT SUM(rating) as rating, SUM(vote_num) as num FROM " . PREFIX . "_post where autor ='$name'");

if ($row['num']) $rating = round(($row['rating'] /  $row['num']), 0); else $rating = 0;
$rating = $rating * 17;

$rated = <<<HTML
<div class="rating" style="display:inline;">
        <ul class="unit-rating">
        <li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
        </ul>
        </div>
HTML;

return $rated;
}

9. به جای کدهای بالا کد زیر رو قرار بدین :
function userrating($name) {
global $db;

$row = $db->super_query("SELECT SUM(rating) as rating, SUM(vote_num) as num FROM " . PREFIX . "_post where autor ='$name'");

if ($row['num']) $rating = round(($row['rating'] /  $row['num']), 0); else $rating = 0;
$rating = $rating * 17;

$rated = <<<HTML
{$rating}
HTML;

return $rated;
}

10. فایل engine.css قالبتون را باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:
.rating {
    color: #757575;
    font-size: 11px;        /* ! */
    font-family: tahoma;    /* ! */
    width: 85px;
    height: 16px;
}
.unit-rating {
    list-style: none;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    width: 85px;
    height: 16px;
    position: relative;
    background-image: url(../dleimages/rating.gif);
    background-position: top left;
    background-repeat: repeat-x;
}
.unit-rating li {
    text-indent: -90000px;
    padding: 0px;
    margin: 0px;
    float: left;
}
.unit-rating li a {
    display: block;
    width: 17px;
    height: 16px;
    text-decoration: none;
    text-indent: -9000px;
    z-index: 17;
    position: absolute;
    padding: 0px;
}
.unit-rating li a:hover {
    background-image: url(../dleimages/rating.gif);
    background-position: left center;
    z-index: 2;
    left: 0px;
}
.unit-rating a.r1-unit { left: 0px; }
.unit-rating a.r1-unit:hover { width: 17px; }
.unit-rating a.r2-unit { left: 17px; }
.unit-rating a.r2-unit:hover { width: 34px; }
.unit-rating a.r3-unit { left: 34px; }
.unit-rating a.r3-unit:hover { width: 51px; }
.unit-rating a.r4-unit { left: 51px; }    
.unit-rating a.r4-unit:hover { width: 68px; }
.unit-rating a.r5-unit { left: 68px; }
.unit-rating a.r5-unit:hover { width: 85px; }
.unit-rating li.current-rating {
    background-image: url(../dleimages/rating.gif);
    background-position: left bottom;
    position: absolute;
    height: 16px;
    display: block;
    text-indent: -9000px;
    z-index: 1;
}

11.به جای کد های بالا کدهای زیر را قرار دهید:
.r2-unit{
cursor: pointer;
}
.rating-text {float: right;}

#ratig-layer {
font-weight: bold;
float: left;
padding-right: 5px;
}

#ratig-layer a, #ratig-layer a:hover {text-decoration: none;}

12.فایل های fullstory.tpl و shortstory.tpl قالبتون رو باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:
{rating}

13. به جای کد بالا کد های زیر را قرار دهید:
<div class="rating-text">امتیاز:&nbsp;</div>{rating}
تصاویر
سبکی جدید برای امتیازات مطالب
نظرات کاربران
Murtaza.A در 21 اردیبهشت 1388 - 19:05 گفته:
عضو سایتنظرات: 78

عالی بود و اسم کاربری جدیدت رو برات تبریک میگم happy

softxgame در 21 اردیبهشت 1388 - 20:09 گفته:
عضو سایتنظرات: 31

Thank you for addition wonderful

Arash Nodinian در 21 اردیبهشت 1388 - 23:36 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 332

مرسی loveudonoghted

kavehch در 22 اردیبهشت 1388 - 16:29 گفته:
عضو سایتنظرات: 34

سلام

آقا این نمیشه هی ادا در میاره این ارور رو میده

Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/patogh2u/public_html/engine/module
s/functions.php on line 574

خیلی خیلی هم این رو لازم دارم میشه راهنمایی کنید

iranian.fi در 13 خرداد 1388 - 02:02 گفته:
عضو سایتنظرات: 20

خیلی عالی بود ممنونم! ممکنه مثل شکل و شمایل امتیاز دادن سایت بالاترین طراحی بشه؟ یعنی مثبت بالا، منفی پایین و رقم امتیاز وسط..

این شکلی

mob2ni در 06 تیر 1388 - 16:07 گفته:
عضو سایتنظرات: 91

دمت گرم کی میره این همه راه رو ولی من که میرم haha

alifx4 در 07 شهریور 1388 - 18:41 گفته:
عضو سایتنظرات: 298

عالی

islamsun در 22 آبان 1388 - 04:28 گفته:
عضو سایتنظرات: 78

ممنونم عالیه

M.Reza در 10 آذر 1388 - 23:44 گفته:
عضو سایتنظرات: 107

ممنون مجتبی عالیههههه love

Iman.r در 10 آذر 1388 - 23:57 گفته:
عضو سایتنظرات: 87

مرسی love flower

kashkul.com در 11 آذر 1388 - 01:01 گفته:
عضو سایتنظرات: 14

ممنون خیلی عالیه ...

omrdabakhte در 11 آذر 1388 - 01:28 گفته:
عضو سایتنظرات: 239

مجتبی فدات بشم.
خیلی آقایی... boos loveu

Mr uniQue در 11 آذر 1388 - 09:55 گفته:
عضو سایتنظرات: 166

مرسی love

--------------------

علیرضا در 12 آذر 1388 - 05:27 گفته:
عضو سایتنظرات: 51

ممکنه بگید چه چیزیشو اصلاح کردید؟ چون مال من معمولی کار میکنه فقط روی امتیاز های شخصی کاربر تاثیر نمیذاره.

Silence در 12 آذر 1388 - 09:46 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 90

alireza2222,
مشکل از جنابعالیه laughing اینجارو ببینید

علیرضا در 13 آذر 1388 - 02:32 گفته:
عضو سایتنظرات: 51

Prince,
مرسی از راهنماییتون winked

سید احسان ستاره دان در 13 آذر 1388 - 16:49 گفته:
مدیر سایتنظرات: 303

سلام
این ارور رو داد :
Fatal error: Call to undefined function shortrating() in /home/asemane/domains/asemane.ir/public_html/engine/modules/show.short.php on line 246
کمک !!!! لطفا فقط سریع

در ضمن خط 246 اینه :
if( $config['short_rating'] and $user_group[$member_id['user_group']]['allow_rating'] ) $tpl->set( '{rating}', ShortRating( $row['id'], $row['rating'], $row['vote_num'], 1 ) );

--------------------

Silence در 03 دی 1388 - 21:11 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 90

Ehsansetarehdan,
این دفعه دیگه راستی راستی درست شد مراحل 4-9 رو دوباره انجام بده

ALIREZAMOB در 07 دی 1388 - 11:04 گفته:
عضو سایتنظرات: 3

عالی بود

elhacker در 07 دی 1388 - 17:25 گفته:
عضو سایتنظرات: 52

ممنون

Ir Tools در 08 اسفند 1388 - 20:31 گفته:
عضو سایتنظرات: 8

ما نصب کردیم ولی ار اس اس را از کار میندازه مشکل کجاست؟
engine/rss.php on line 207

windom در 22 اسفند 1388 - 15:34 گفته:
عضو سایتنظرات: 103

ممنون الان بدرد خورد laughing

Tika در 11 مرداد 1389 - 11:43 گفته:
عضو سایتنظرات: 33

خیلی خوب و به درد بخور بود. ممنون

Star-PC در 18 مرداد 1389 - 21:09 گفته:
عضو سایتنظرات: 8

هر کاری کردم این ماژول فعال نشد

هر کاری کردم ماژول کار نکرد کممک

azadzendegi در 24 اردیبهشت 1390 - 05:42 گفته:
عضو سایتنظرات: 16

آقا تو این مرحله 12 کدوم کد را باید پیدا کنیم؟

ایمان برومند در 24 مرداد 1390 - 18:00 گفته:
عضو سایتنظرات: 129

سلام.

ببخشید تو مرحله 12 چی رو باید پیدا کنیم؟
فایل های fullstory.tpl و shortstory.tpl قالبتون رو باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:

چیزی ندیدم!

میشه کمک کنید...

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!