تماس با ما

چنانچه در استفاده از خدمات سایت به مشکلی برخورد کردید و یا پیشنهاد، انتقاد و نظری دارید می توانید از طریق فرم زیر، با ما تماس بگیرید.

  صاحب امتیاز: محمدرضا یکتامرام ، امیرحسین سرخیل
  تلفن جهت مشاوره: 09354462572 (سرخیل)
  پیامک: 50002030444666
  پست الکترونیک: [email protected]