دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

ماژول گالری تصاویر

ماژول گالری تصاویر

ماژول گالری برای سیستم دیتالایف

مراحل نصب:
اول این فایل رو دانلود کنید و تمامی محتویات داخل آن را به سایتتون منتقل کنید.
دانلود

سطح دسترسی (Chmod) پوشه ی Upload/Gallery و پوشه ی داخل آن را به 777 تغییر بدید.

فایل Templates/Your-Template/Css/Engine.Css رو باز کنید و کدهای زیر رو در آخر آن اضافه کنید:

.quick {
    color: #999898;
    font-size: 11px;
    font-family: tahoma;
    padding: 5px;
}

.quick h3 {
    font-size: 18px;
    font-family: verdana;
    margin: 0px;
    padding-top: 5px;
}

.galmain a:active,
.galmain a:visited,
.galmain a:link {
    color: #333333;
    text-decoration:none;
    }

.galpict {
    background-color:#F7F7F7;
    /*padding-left:30px;
    padding-right:25px;*/
    padding-top:3px;
    color: #717171;
    font-size: 11px;
    font-family: tahoma;
    
}

.galpict a:active,
.galpict a:visited,
.galpict a:link {
    color: #E34000;
    text-decoration:none;
}

.galpict a:hover {
    color: #E34000;
    text-decoration: underline;
}

.galcattable {
    border:1px;
}


فایل Engine/Inc/Options.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید:
$options['user'] = array(

                    array(
                    'name'       => $lang['opt_priv'],
                    'url'        => "$PHP_SELF?mod=options&action=personal",
                    'descr'      => $lang['opt_privc'],
                    'image'      => "pset.png",
                    'access'     => "all",
                    ),

بعد از این کد، کدهای زیر رو اضافه کنید:
           array(
                   'name'       => $lang['opt_gal'],
                   'url'        => "$PHP_SELF?mod=gallery",
                   'descr'      => $lang['opt_galc'],
                   'image'      => "iset.png",
                   'access'     => "1",
                    ),


فایل Admin.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید:
'usergroup'    => 'admin',

کدهای زیر رو در زیر آن اضافه کنید:
'gallery'      => 'admin',
'gallery_pict' => 'admin',
'gallery_c'    => 'admin',


فایل Language/Farsi/AdminPanel.lng رو باز کنید و کدهای زیر رو در خط بعد از Charset اضافه کنید:
'addnews_bild_img'    =>    "اضافه کردن تصوير به گالري",
'opt_gal'        =>    "گالري تصاوير ديتالايف",
'opt_galc'        =>    "تنظيمات گالري تصاوير",


فایل Language/Farsi/WebSite.lng رو باز کنید و کد زیر رو بعد از Charset اضافه کنید:
'fotoalbum'            =>    "گالري تصاوير",


حالا PHPMYADMIN رو باز کنید و دیتابیس برای دیتالایف رو انتخاب کنید و کدهای زیر رو در SQL آن اجرا کنید:
CREATE TABLE `dle_gal_cat` (
  `cat_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `pid` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '0',
  `cat_title` varchar(255) NOT NULL default '',
  `cat_desc` text,
  `cat_order` mediumint(8) NOT NULL default '0',
  `cat_alt_name` varchar(50) NOT NULL default '',
  `us_cat` varchar(40) NOT NULL default '',
  `cat_status` smallint(5) NOT NULL default '0',
  `date` int(11) unsigned NOT NULL default '0',
  `img_number` smallint(5) NOT NULL default '0',
  `cat_view_level` varchar(200) NOT NULL default '0',
  `cat_upload_level` varchar(200) NOT NULL default '0',
  `cat_comment_level` varchar(200) NOT NULL default '0',
  `cat_edit_level` varchar(200) NOT NULL default '0',
  `cat_mod_level` varchar(200) NOT NULL default '0',
  `news_sort` varchar(15) NOT NULL default '',
  `news_msort` varchar(10) NOT NULL default '',
  `allow_rating` tinyint(1) NOT NULL default '1',
  `allow_comm` tinyint(1) NOT NULL default '1',
  `allow_wat` tinyint(1) NOT NULL default '1',
  `image` varchar(200) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY  (`cat_id`),
  KEY `cat_order` (`cat_order`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci */;


CREATE TABLE `dle_gal_com` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `post_id` int(11) NOT NULL default '0',
  `cat_id` mediumint(8) NOT NULL default '0',
  `date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
  `autor` varchar(100) NOT NULL default '',
  `email` varchar(100) NOT NULL default '',
  `text` text NOT NULL,
  `ip` varchar(50) NOT NULL default '',
  `is_register` smallint(3) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`id`),
  KEY `post_id` (`post_id`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci */;


CREATE TABLE `dle_gal_log` (
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `pic_id` int(10) NOT NULL default '0',
  `member` varchar(40) NOT NULL default '',
  `ip` varchar(16) NOT NULL default '',
  `cat_id` mediumint(8) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (`id`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci */;


CREATE TABLE `dle_gal_pic` (
  `pic_id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `pic_title` varchar(255) NOT NULL default '',
  `pic_filname` varchar(50) NOT NULL default '',
  `pic_desc` text NOT NULL,
  `pic_user_id` varchar(40) NOT NULL default '0',
  `pic_time` int(11) unsigned NOT NULL default '0',
  `pic_cat_id` mediumint(8) NOT NULL default '0',
  `pic_view_count` int(11) unsigned NOT NULL default '0',
  `comm_num` smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  `rating` smallint(5) NOT NULL default '0',
  `vote_num` smallint(5) unsigned NOT NULL default '0',
  `approve` tinyint(1) NOT NULL default '1',
  PRIMARY KEY  (`pic_id`),
  KEY `pic_cat_id` (`pic_cat_id`),
  KEY `pic_user_id` (`pic_user_id`),
  KEY `pic_time` (`pic_time`)
) TYPE=MyISAM /*!40101 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci */;


فایل Engine/Inc/AddNews.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید:
if ($config['allow_admin_wysiwyg'] == "yes"){

include(ENGINE_DIR.'/editor/shortnews.php');

بعد از آن خط، کد زیر رو اضافه کنید:
echo <<<HTML
<a href=# class=main onclick="window.open('$PHP_SELF?mod=gallery_pict&action=links&area=short_story&author=$member_db[2]', '_Addimage', 'HEIGHT=550,left=0,top=0,resizable=yes,scrollbars=yes,WIDTH=560');return false;" target="_Addimage">[$lang[addnews_bild_img]]</a>
HTML;

فایل .htaccess که به صورت Hide در صفحه اصلی فایل ها (همون جایی که فایل Index.php هست) قرار داره رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید:
RewriteRule ^addnews.html$ index.php?do=addnews [L]

حالا کدهای زیر رو بعد از خطی که پیدا کردید، اضافه کنید:
# Gallery
RewriteRule ^gallery(/?)+$ /?do=gallery [L]
RewriteRule ^gallery/page/([0-9]+)(/?)+$ /?do=gallery&cstart=$1 [L]
RewriteRule ^gallery/image/([0-9]+).html(/?)+$ /?do=gallery&action=img&image=$1 [L]
RewriteRule ^gallery/image/([0-9]+)/page/([0-9]+)(/?)+$ /?do=gallery&action=img&image=$1&cstart=$2 [L]
RewriteRule ^gallery/users(/?)+$ /?do=gallery&action=usgal [L]
RewriteRule ^gallery/users/page/([0-9]+)(/?)+$ /?do=gallery&action=usgal&cstart=$1 [L]
RewriteRule ^gallery/own/([^/]*)(/?)+$ /?do=gallery&action=usergal&user=$1 [L]
RewriteRule ^gallery/own/([^/]*)/page/([0-9]+)(/?)+$ /?do=gallery&action=usergal&user=$1&cstart=$2 [L]
RewriteRule ^gallery/category/([^/]*)(/?)+$ /?do=gallery&action=show_cat&category=$1
RewriteRule ^gallery/category/([^/]*)/page/([0-9]+)(/?)+$ /?do=gallery&action=show_cat&category=$1&cstart=$2 [L]


فایل Engine/Engine.php رو باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید:
case "pm" :
        include ENGINE_DIR.'/modules/pm.php';
        break;

بعد از این کد، کد زیر رو اضافه کنید:
case "gallery" :
        include ENGINE_DIR.'/gallery/gallery.php';
        break;


نصب ماژول گالری تمام شد.
آدرس برای استفاده از این ماژول:
http://www.yoursite.com/index.php?do=gallery
http://www.yoursite.com/gallery


موفق باشید.

نظرات کاربران
Manoto در 25 مهر 1386 - 18:43 گفته:
عضو سایتنظرات: 7

سلام اقا محمد

این فایل .htaccess رو چطوری میتونم ببینم . چون بازم اپلودش کردم نشان داده نشد

با تشکر

محمد یکتا در 26 مهر 1386 - 07:00 گفته:
مدیر کلنظرات: 358

سلام،
این فایل رو تو بعضی هاست ها نمیشه دید.
بخاطر اینکه به صورت Hidden هست. شما باید با FTP وارد سایت بشید تا بتونین Edit اش کنین.

--------------------

tack در 24 بهمن 1386 - 01:58 گفته:
عضو سایتنظرات: 86

سلام

من کامل کارهایی که شما گفته بودید رو انجام دادم

ولی عکس اپ لود نمیکه

tack در 25 بهمن 1386 - 00:18 گفته:
عضو سایتنظرات: 86

سلام اقا اپلود نمیکنه 3 باز نصب کردم

یکی کمک کنه

tack در 27 بهمن 1386 - 01:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 86

سلام ok khob bod

farid90 در 20 اسفند 1386 - 14:53 گفته:
عضو سایتنظرات: 2

salam va khaste nabashid be teame datalife va tashakor az khadamate khoobetoon.
tamamie marahelio ke tozih dade budin ro anjam dadam,vali moteasefane ba in error dar safe gallery movajeh misham:
Fatal error: Cannot redeclare makedropdown() (previously declared in /home/rapzone/public_html/farsi/engine/modules/functions.php:391) in /home/rapzone/public_html/farsi/engine/gallery/gallery_functions.php on line 30
montazere javabetun hastam.
Payande bashid

tetis در 23 اسفند 1386 - 15:20 گفته:
عضو سایتنظرات: 9

سلام
من همه کار ها رو انجام دادم
اما پس از وارد شدن به آدر index.php?do=gallery برای گالری تصاویر با پیغام زیر مواجه میشم
ممنون میشم کمکم کنید
مرسی

پیغام :

Fatal error: Cannot redeclare makedropdown() (previously declared in /home/kahkesh/public_html/engine/module[left]s/functions.php:391) in /home/kahkesh/public_html/engine/gallery/gallery_functions.php on line 41

novin30d در 21 فروردین 1388 - 11:49 گفته:
عضو سایتنظرات: 79

این هم بدك نیستا

nicelife در 03 اردیبهشت 1388 - 11:55 گفته:
عضو سایتنظرات: 2

سلام
با تشکر از شما
من در هنگام ایجاد آلبوم با این پیغام مواجه میشم ، در صورتی که نصب با موفقیت انجام شد !!!
کسی میتونه کمکم کنه؟

Warning: main(/homepages/16/d254756043/htdocs/sms
joke.ir/engine/inc/parse.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /homepages/16/d254756043/htdocs/smsjoke.
ir/engine/inc/gallery.php on line 445 Warning: main(): Failed opening '/homepages/16/d254756043/htdocs/
smsjoke.ir/engine/inc/parse.class.php&
#039; for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php&#
039;) in /homepages/16/d254756043/htdocs/smsjoke.
ir/engine/inc/gallery.php on line 445 Fatal error: Cannot instantiate non-existent class: parsefilter in /homepages/16/d254756043/htdocs/smsjoke.
ir/engine/inc/gallery.php on line 446

در فایلهایی که دانلود کردم فایل parse.class.php نداشت و در شاخه root/engine/inc هم وجود نداره ، باید چیکار کنم؟

P30siS در 15 آذر 1388 - 16:30 گفته:
عضو سایتنظرات: 60

حیف که کار نمیکنه ...

وحید در 14 اردیبهشت 1391 - 20:32 گفته:
عضو سایتنظرات: 10

کسی بلده یک ماژول یا گالری واسم نصب کنه....

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!