اخبار تصادفی
0

اخبار تصادفی

بوسیله yousefi 18 مرداد 1392

ماژول اخبار تصادفی با ساخت یک لینک اخبار را به صورت تصادفی منتشر می کند. برای مثال آدرس...

ماژول برترین کاربر
0

ماژول برترین کاربر

بوسیله yousefi 10 مهر 1390

شما می توانید با استفاده از این ماژول برترین کاربر را از میان گروه ها دلخواه انتخاب کنید....