باز هم slide show
14

باز هم slide show

بوسیله M.Reza 30 بهمن 1387

سومين نوع slide show .اين يكي از بقيه ساده تر هست ولي ميتونيد براي يادگيري از اون استفاده...