رفع مشکل حرف "ژ"
20

رفع مشکل حرف "ژ"

بوسیله nima.a 12 فروردین 1388

مشکل تبدیل شدن حرف "و" به لطفا آقا یکتا حل شده اما هنوز حرف "ژ" باقی بود که چون کم...