دیتالایف انجین فارسی

دیتالایف انجین فارسی

پشتیبان رسمی سیستم مدیریت محتوا

کد امنیتی کپچافا

کد امنیتی کپچافا

با سلام خدمت تمام دوستان . مدت خیلی زیادی هست تو دیتالایف نیومده بودم . الان با یک ماژول بسیار عالی برای دیتالایف اومدم

کپچافا یک سامانه شناسایی مبتنی‌ بر آزمون چالش و پاسخ می‌باشد که با مطرح کردن مساله ای که پاسخ به آن برای انسان آسان ولی‌ برای ماشین دشوار می‌باشد، سایت‌ها، وبلاگ‌ها و پورتال‌های مبتنی‌ بر شبکه را از خطر حملات ربات‌های اینترنتی‌ مصون می‌دارد.
این حملات می توانند شامل اسپم سایت‌ها، وبلاگ‌ها و یا نفوذ به سیستم رایانه افراد، مراکز و یا سازمان‌ها باشند.
کپچافا اساسا مبتنی‌ بر روش ارائه شده در کپچا می‌باشد، لیکن متناسب با محیط کاربر فارسی زبان طراحی شده و از همین روی است که آنرا کپچافا یا همان کپچای فارسی نام نهاده ایم.
کپچا ‌ها شامل لغات یا عبارات لاتین و اغلب بی معنی می باشند در حالیکه کپچافا ‌ها از لغات و عبارات معنی دار فارسی استفاده می کنند.

کپچافا : برای خلق لذت پارسی دیجیتال

دانلود
شما دسترسی لازم جهت دریافت این فایل را ندارید.
آموزش نصب
ابتدا وارد سایت http://captchafa.net/ شوید و بعد از عضویت کلید عمومی و خصوصی را دریافت کنید
در فایل engine\inc\options.php کد زیر را پیدا کنید
showRow( $lang['opt_sys_recapt'], $lang['opt_sys_recaptd'], makeDropDown( array ("0" => $lang['opt_sys_gd2'], "1" => $lang['opt_sys_recaptcha'] ), "save_con[allow_recaptcha]", "{$config['allow_recaptcha']}" ) );

بجای این کد کد سیر را قرار دهید
showRow( $lang['opt_sys_recapt'], $lang['opt_sys_recaptd'], makeDropDown( array ("0" => $lang['opt_sys_gd2'], "1" => $lang['opt_sys_recaptcha'] , "2" => $lang['opt_sys_captchafa']), "save_con[allow_recaptcha]", "{$config['allow_recaptcha']}" ) ); showRow( $lang['opt_sys_captchafapub'], $lang['opt_sys_captchafapubd'], "<input class=\"edit bk ltr\" type=text name=\"save_con[captchafa_public_key]\" value=\"{$config['captchafa_public_key']}\" size=20>" ); showRow( $lang['opt_sys_captchafapriv'], $lang['opt_sys_captchafapubd'], "<input class=\"edit bk ltr\" type=text name=\"save_con[captchafa_private_key]\" value=\"{$config['captchafa_private_key']}\" size=20>" );

در فایل \language\Persian\adminpanel.lng بعد از 'wysiwyg_language' => "en", کد زیر را قرار دهید
// کپچافا http://captchafa.net 'opt_sys_captchafa' => "کپچافا", 'opt_sys_captchafapub' => "کد عمومی سرویس کپچافا: ", 'opt_sys_captchafapubd' => "کد را باید از آدرس http://captchafa.net دریافت کنید.", 'opt_sys_captchafapriv' => "کد شخصی سرویس کپچافا: ", 'opt_sys_captchafatheme' => "نوع ساخت کپچافا: ", 'opt_sys_captchafathemed' => "انتخاب قالب های مختلف برای کد امنیتی کپچافا. ",

در فایل engine\modules\register.php کد زیر را پیدا کنید
if ($config['allow_recaptcha']) {

به جای این کد که پیدا کردید کد زیر را قرار دهید
if ($config['allow_recaptcha'] == 2) { require_once ENGINE_DIR . '/classes/captchafalib.php'; $_REQUEST['sec_code'] = 1; $_SESSION['sec_code_session'] = false; if ($_POST['captchafa_response_field'] AND $_POST['captchafa_challenge_field']) { $resp = recaptcha_check_answer ($config['captchafa_private_key'], $_SERVER['REMOTE_ADDR'], $_POST['captchafa_challenge_field'], $_POST['captchafa_response_field']); if ($resp->is_valid) { $_REQUEST['sec_code'] = 1; $_SESSION['sec_code_session'] = 1; } } } elseif ($config['allow_recaptcha'] == 1) {

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
if ( $config['allow_recaptcha'] ) {

به جای اون کد زیر را قرار دهید
if ( $config['allow_recaptcha'] == 2) { $tpl->set( '[recaptcha]', "" ); $tpl->set( '[/recaptcha]', "" ); $tpl->set( '{recaptcha}', ' <script type="text/javascript" src="http://captchafa.net/Api/challenge/k='.$config['recaptcha_public_key'].'"></script>' ); $tpl->set_block( "'\\[sec_code\\](.*?)\\[/sec_code\\]'si", "" ); $tpl->set( '{code}', "" ); } elseif ( $config['allow_recaptcha'] ==1 ) {در فایل engine\modules\addnews.php کد زیر را پیدا کنید
if ($config['allow_recaptcha']) {

به جای این کد که پیدا کردید کد زیر را قرار دهید
if ($config['allow_recaptcha'] == 2) { require_once ENGINE_DIR . '/classes/captchafalib.php'; $_REQUEST['sec_code'] = 1; $_SESSION['sec_code_session'] = false; if ($_POST['captchafa_response_field'] AND $_POST['captchafa_challenge_field']) { $resp = recaptcha_check_answer ($config['captchafa_private_key'], $_SERVER['REMOTE_ADDR'], $_POST['captchafa_challenge_field'], $_POST['captchafa_response_field']); if ($resp->is_valid) { $_REQUEST['sec_code'] = 1; $_SESSION['sec_code_session'] = 1; } } } elseif ($config['allow_recaptcha'] == 1) {

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
if ( $config['allow_recaptcha'] ) {

به جای اون کد زیر را قرار دهید
if ( $config['allow_recaptcha'] == 2) { $tpl->set( '[recaptcha]', "" ); $tpl->set( '[/recaptcha]', "" ); $tpl->set( '{recaptcha}', ' <script type="text/javascript" src="http://captchafa.net/Api/challenge/k='.$config['recaptcha_public_key'].'"></script>' ); $tpl->set_block( "'\\[sec_code\\](.*?)\\[/sec_code\\]'si", "" ); $tpl->set( '{code}', "" ); } elseif ( $config['allow_recaptcha'] ==1 ) {


در فایل engine\modules\addcomments.php کد زیر را پیدا کنید
if ($config['allow_recaptcha']) {

به جای این کد که پیدا کردید کد زیر را قرار دهید
if ($config['allow_recaptcha'] == 2) { require_once ENGINE_DIR . '/classes/captchafalib.php'; $_REQUEST['sec_code'] = 1; $_SESSION['sec_code_session'] = false; if ($_POST['captchafa_response_field'] AND $_POST['captchafa_challenge_field']) { $resp = recaptcha_check_answer ($config['captchafa_private_key'], $_SERVER['REMOTE_ADDR'], $_POST['captchafa_challenge_field'], $_POST['captchafa_response_field']); if ($resp->is_valid) { $_REQUEST['sec_code'] = 1; $_SESSION['sec_code_session'] = 1; } } } elseif ($config['allow_recaptcha'] == 1) {

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
if ( $config['allow_recaptcha'] ) {

به جای اون کد زیر را قرار دهید
if ( $config['allow_recaptcha'] == 2) { $tpl->set( '[recaptcha]', "" ); $tpl->set( '[/recaptcha]', "" ); $tpl->set( '{recaptcha}', ' <script type="text/javascript" src="http://captchafa.net/Api/challenge/k='.$config['recaptcha_public_key'].'"></script>' ); $tpl->set_block( "'\\[sec_code\\](.*?)\\[/sec_code\\]'si", "" ); $tpl->set( '{code}', "" ); } elseif ( $config['allow_recaptcha'] ==1 ) {


در فایل engine\modules\feedback.php کد زیر را پیدا کنید
if ($config['allow_recaptcha']) {

به جای این کد که پیدا کردید کد زیر را قرار دهید
if ($config['allow_recaptcha'] == 2) { require_once ENGINE_DIR . '/classes/captchafalib.php'; $_REQUEST['sec_code'] = 1; $_SESSION['sec_code_session'] = false; if ($_POST['captchafa_response_field'] AND $_POST['captchafa_challenge_field']) { $resp = recaptcha_check_answer ($config['captchafa_private_key'], $_SERVER['REMOTE_ADDR'], $_POST['captchafa_challenge_field'], $_POST['captchafa_response_field']); if ($resp->is_valid) { $_REQUEST['sec_code'] = 1; $_SESSION['sec_code_session'] = 1; } } } elseif ($config['allow_recaptcha'] == 1) {

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
if ( $config['allow_recaptcha'] ) {

به جای اون کد زیر را قرار دهید
if ( $config['allow_recaptcha'] == 2) { $tpl->set( '[recaptcha]', "" ); $tpl->set( '[/recaptcha]', "" ); $tpl->set( '{recaptcha}', ' <script type="text/javascript" src="http://captchafa.net/Api/challenge/k='.$config['recaptcha_public_key'].'"></script>' ); $tpl->set_block( "'\\[sec_code\\](.*?)\\[/sec_code\\]'si", "" ); $tpl->set( '{code}', "" ); } elseif ( $config['allow_recaptcha'] ==1 ) {


در فایل engine\moduleslostpassword.php کد زیر را پیدا کنید
if ($config['allow_recaptcha']) {

به جای این کد که پیدا کردید کد زیر را قرار دهید
if ($config['allow_recaptcha'] == 2) { require_once ENGINE_DIR . '/classes/captchafalib.php'; $_REQUEST['sec_code'] = 1; $_SESSION['sec_code_session'] = false; if ($_POST['captchafa_response_field'] AND $_POST['captchafa_challenge_field']) { $resp = recaptcha_check_answer ($config['captchafa_private_key'], $_SERVER['REMOTE_ADDR'], $_POST['captchafa_challenge_field'], $_POST['captchafa_response_field']); if ($resp->is_valid) { $_REQUEST['sec_code'] = 1; $_SESSION['sec_code_session'] = 1; } } } elseif ($config['allow_recaptcha'] == 1) {

در همین فایل کد زیر را پیدا کنید
if ( $config['allow_recaptcha'] ) {

به جای اون کد زیر را قرار دهید
if ( $config['allow_recaptcha'] == 2) { $tpl->set( '[recaptcha]', "" ); $tpl->set( '[/recaptcha]', "" ); $tpl->set( '{recaptcha}', ' <script type="text/javascript" src="http://captchafa.net/Api/challenge/k='.$config['recaptcha_public_key'].'"></script>' ); $tpl->set_block( "'\\[sec_code\\](.*?)\\[/sec_code\\]'si", "" ); $tpl->set( '{code}', "" ); } elseif ( $config['allow_recaptcha'] ==1 ) {

تصاویر
کد امنیتی کپچافا
نظرات کاربران
IMP در 03 دی 1392 - 17:12 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

کپچا ‌ها شامل لغات یا عبارات لاتین و اغلب بی معنی می باشند در حالیکه کپچافا ‌ها از لغات و عبارات معنی دار فارسی استفاده می کنند.

خواستم در این مورد یک توضیحی بدم که خدایی نکرده کاربران تصور نکنند که تولید کنندگان خارجی کپچا عقلشون به این چیز ها نمیرسیده excisted دلیل اینکه اکثر کلماتی که در سیستم های خارجی استفاده میشوند بی معنی هستند بسیار روشن و منطقی هست، اون هم این هست که ربات ها و اسپمر ها با یک سری کلمات روتین و مشخص و تابلو روبه رو نشوند و به راحتی نتونند اون ها رو تشخیص بدهند. fellow کلا کپچا رو گذاشتن تا فرق بین انسان و ربات مشخص بشه yes

موفق باشید.

سامان رزمجو در 03 دی 1392 - 17:26 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 105

با سپاس از IMP عزیز
در حقیقت این سیستم کپچافا را خودم نوشتم . اگه هرجایی از اون مشکلی داشت و یا پیشنهاد برای بهبود داشتید ممنون میشم با من تماس بگیرد
با سپاس

--------------------

IMP در 03 دی 1392 - 17:30 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

نقل قول: Sam.Razm
با سپاس از IMP عزیز
در حقیقت این سیستم کپچافا را خودم نوشتم . اگه هرجایی از اون مشکلی داشت و یا پیشنهاد برای بهبود داشتید ممنون میشم با من تماس بگیرد
با سپاس

خسته نباشید flower

محمدرضا خوشبین در 03 دی 1392 - 17:32 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 83

واقعاً عالی امیدوارم سیستم صوتی هم زود راه بندازید flower

--------------------

ایمان کوشکی در 03 دی 1392 - 18:37 گفته:
عضو سایتنظرات: 219

ممنون از زحمتی که کشیدید
تقدیم شما flower
من بي مي ناب زيستن نتوانم/بي باده كشيده بار تن نتوانم
من بنده ي آن دمم كه ساقي گويد / يك جام دگر بگير و من نتوانم

مجتبی جشنانی در 03 دی 1392 - 23:25 گفته:
مدیر بخش قالب هانظرات: 190

خیلی عالی
ممنون سامان جان ، خوشحالم که دوباره بعد از مدت ها اینجا میبینمت flower
امیدوارم موفق باشی

حمید صادقی در 04 دی 1392 - 22:45 گفته:
مدیر سایتنظرات: 463

مرسي
واقعا خسته نباشيد flower

--------------------

مجید بشیری در 24 دی 1392 - 23:14 گفته:
مدیر بخش قالب هانظرات: 176

چه زیبا و منحصر بفرد
خسته نباشید flower

--------------------

javadzz در 17 دی 1393 - 08:11 گفته:
عضو سایتنظرات: 4

سایتی که برای دریافت کد هستش بالا نمیاد که

IMP در 17 دی 1393 - 11:52 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

نقل قول: javadzz
سایتی که برای دریافت کد هستش بالا نمیاد که

هیچ وقت برای وبسایتتون از API و امکانات سرویس دهندگان ایرانی استفاده نکنید. yes

madadi در 01 بهمن 1393 - 00:13 گفته:
عضو سایتنظرات: 13

نقل قول: IMP
نقل قول: javadzz
سایتی که برای دریافت کد هستش بالا نمیاد که

هیچ وقت برای وبسایتتون از API و امکانات سرویس دهندگان ایرانی استفاده نکنید. yes


با سلام

آقا کار نمیکنه این سایتش

کلا بالا نمیاد

تکلیف چیه ؟

راهنمایی بفرما استاد عزیز

IMP در 01 بهمن 1393 - 01:50 گفته:
مدیر بازنشستهنظرات: 917

نقل قول: madadi
با سلام

آقا کار نمیکنه این سایتش

کلا بالا نمیاد

تکلیف چیه ؟

راهنمایی بفرما استاد عزیز

خب انتظار دارید من چیکار کنم؟ smile2
توی نظر قبلم گفتم از سرویس دهندگان ایرانی استفاده نکنید.

ارسال نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
 • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
  heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
  winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
  worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
  expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
  disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
  joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
  sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
  neutral_faceno_mouthinnocent
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی‌شود؟ کلیک کنید!