دیتالایف انجین فارسی

سبکی جدید برای امتیازات مطالب

تاریخ انتشار: 10 آذر 1388
ارسال کننده: Silence
این ماژول سیستم امتیازدهی به مطالب رو به شکلی که توی عکس می بینید تغییر میده
  • دانلود
  • آموزش نصب
  • تصاویر
نام فایلحجم فایلتعداد دانلودعملیات
جهت دانلود این فایل، وارد سایت شوید. در صورتی که حساب کاربری ندارید، از طریق صفحه ثبت نام عضو شوید.
1.ابتدا فایل ضمیمه را دانلود کرده و به هاست خود منتقل کنید.

2.فایل engine/ajax/rating.php را باز کرده و به دنبال کد زیر بگردید:
if ($go_rate > 5 OR $go_rate <  1) $go_rate = 0;

3. کد زیر را به جای کد بالا قرار دهید:
if ($go_rate > 1 OR $go_rate < -1) $go_rate = 0;

4. فایل engine/modules/functions.php رو باز کنید و کد زیر رو پیدا کنید :
function ShowRating ($id, $rating, $vote_num, $allow = true){
global $lang;


if ($rating) $rating = round(($rating /  $vote_num), 0); else $rating = 0;
$rating = $rating * 17;

    if (!$allow) {

$rated = <<<HTML
<div class="rating" style="float:left;">
        <ul class="unit-rating">
        <li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
        </ul>
</div><div class="rating" style="float:left; padding-top:2px;">&nbsp;({$lang['voten']} {$vote_num})</div>
HTML;

        return $rated;
    }


$rated .= <<<HTML
<div id='ratig-layer'><div class="rating" style="float:left;">
        <ul class="unit-rating">
        <li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
        <li><a href="#" title="{$lang['useless']}" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '{$id}'); return false;">1</a></li>
        <li><a href="#" title="{$lang['poor']}" class="r2-unit" onclick="doRate('2', '{$id}'); return false;">2</a></li>
        <li><a href="#" title="{$lang['fair']}" class="r3-unit" onclick="doRate('3', '{$id}'); return false;">3</a></li>
        <li><a href="#" title="{$lang['good']}" class="r4-unit" onclick="doRate('4', '{$id}'); return false;">4</a></li>
        <li><a href="#" title="{$lang['excellent']}" class="r5-unit" onclick="doRate('5', '{$id}'); return false;">5</a></li>
        </ul>
</div><div class="rating" style="float:left; padding-top:2px;">&nbsp;({$lang['voten']} {$vote_num})</div></div>
HTML;
        

return $rated;
}

5. به جای کدهای بالا کد زیر رو قرار بدین:
function ShowRating($id, $rating, $vote_num, $allow = true) {
global $is_logged, $member_id, $config, $lang, $db;

if ($rating=='null'){$rating="Уже Голосовали!";}else{
if ($rating) $rating = round($rating, 0); else $rating = 0;
if ($rating > 0) $rating = "<font color=green><b>+".$rating."</font></b>"; elseif ($rating == 0) $rating="<b>".$rating."</font></b>"; else $rating = "<font color=red><b>".$rating."</font></b>";
}

if (!$allow) {
  $rated = <<<HTML
<div id="ratig-layer">{$rating}</div>
HTML;

return $rated;
}

$rated .= <<<HTML
<span id="ratig-layer-{$id}">
<div id="ratig-layer">
  <a href="#" class="r1-unit" onclick="doRate('1', '{$id}'); return false;">
   <img src="{THEME}/dleimages/down.gif" alt="Не нравится ( - )" border="0"  style="cursor:hand; border:0; vertical-align:middle; padding-right:5px;"/>
  </a>
{$rating}
  <a href="#" class="r2-unit" onclick="doRate('1', '{$id}'); return false;">
   <img src="{THEME}/dleimages/up.gif" alt="Нравится ( + )" border="0" style="cursor:hand; border:0; vertical-align:middle; padding-left:5px; padding-right:5px;" />
  </a>
</div>
</span>
HTML;

return $rated;
}

6. توی همین فایل کد زیر رو پیدا کنید :
function ShortRating ($id, $rating, $vote_num, $allow = true){
    global $lang;

if ($rating) $rating = round(($rating /  $vote_num), 0); else $rating = 0;
$rating = $rating * 17;

    if (!$allow) {

        $rated = <<<HTML
<div class="rating" style="float:left;">
        <ul class="unit-rating">
        <li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
        </ul>
</div>
HTML;

        return $rated;
    }

$rated = "<span id='ratig-layer-".$id."'>";

$rated .= <<<HTML
<div class="rating" style="float:left;">
        <ul class="unit-rating">
        <li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
        <li><a href="#" title="{$lang['useless']}" class="r1-unit" onclick="dleRate('1', '{$id}'); return false;">1</a></li>
        <li><a href="#" title="{$lang['poor']}" class="r2-unit" onclick="dleRate('2', '{$id}'); return false;">2</a></li>
        <li><a href="#" title="{$lang['fair']}" class="r3-unit" onclick="dleRate('3', '{$id}'); return false;">3</a></li>
        <li><a href="#" title="{$lang['good']}" class="r4-unit" onclick="dleRate('4', '{$id}'); return false;">4</a></li>
        <li><a href="#" title="{$lang['excellent']}" class="r5-unit" onclick="dleRate('5', '{$id}'); return false;">5</a></li>
        </ul>
</div>
HTML;
        

$rated  .= "</span>";


return $rated;
}

7. به جای کد های بالا کد های زیر رو قرار بدین:
function ShortRating($id, $rating, $vote_num, $allow = true) {
global $config, $lang;

if ($rating) $rating = round($rating, 0); else $rating = 0;
if ($rating > 0) $rating = "<font color=green><b>+".$rating."</font></b>"; elseif ($rating == 0) $rating="<b>".$rating."</font></b>"; else $rating = "<font color=red><b>".$rating."</font></b>";

if (!$allow) {
  $rated = <<<HTML
<div id="ratig-layer">{$rating}</div>
HTML;

return $rated;
}

$rated = "<span id=\"ratig-layer-" . $id . "\">";
$rated .= <<<HTML
<div id="ratig-layer">
  <a href="#" class="r1-unit" onclick="dleRate('-1', '{$id}'); return false;">
   <img src="{THEME}/dleimages/down.gif" alt="Не нравится ( - )" border="0" style="cursor:hand; border:0; vertical-align:middle; padding-right:5px;" />
  </a>
{$rating}
  <a href="#" class="r2-unit" onclick="dleRate('1', '{$id}'); return false;">
   <img src="{THEME}/dleimages/up.gif" alt="Нравится ( + )" border="0" style="cursor:hand; border:0; vertical-align:middle; padding-left:5px; padding-right:5px;"/>
  </a>
</div>
HTML;
        
$rated  .= "</span>";

return $rated;
}

8. توی همین فایل کد زیر رو پیدا کنید :
function userrating ($name){
global $db;

$row = $db->super_query("SELECT SUM(rating) as rating, SUM(vote_num) as num FROM " . PREFIX . "_post where autor ='$name'");

if ($row['num']) $rating = round(($row['rating'] /  $row['num']), 0); else $rating = 0;
$rating = $rating * 17;

$rated = <<<HTML
<div class="rating" style="display:inline;">
        <ul class="unit-rating">
        <li class="current-rating" style="width:{$rating}px;">{$rating}</li>
        </ul>
        </div>
HTML;

return $rated;
}

9. به جای کدهای بالا کد زیر رو قرار بدین :
function userrating($name) {
global $db;

$row = $db->super_query("SELECT SUM(rating) as rating, SUM(vote_num) as num FROM " . PREFIX . "_post where autor ='$name'");

if ($row['num']) $rating = round(($row['rating'] /  $row['num']), 0); else $rating = 0;
$rating = $rating * 17;

$rated = <<<HTML
{$rating}
HTML;

return $rated;
}

10. فایل engine.css قالبتون را باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:
.rating {
    color: #757575;
    font-size: 11px;        /* ! */
    font-family: tahoma;    /* ! */
    width: 85px;
    height: 16px;
}
.unit-rating {
    list-style: none;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    width: 85px;
    height: 16px;
    position: relative;
    background-image: url(../dleimages/rating.gif);
    background-position: top left;
    background-repeat: repeat-x;
}
.unit-rating li {
    text-indent: -90000px;
    padding: 0px;
    margin: 0px;
    float: left;
}
.unit-rating li a {
    display: block;
    width: 17px;
    height: 16px;
    text-decoration: none;
    text-indent: -9000px;
    z-index: 17;
    position: absolute;
    padding: 0px;
}
.unit-rating li a:hover {
    background-image: url(../dleimages/rating.gif);
    background-position: left center;
    z-index: 2;
    left: 0px;
}
.unit-rating a.r1-unit { left: 0px; }
.unit-rating a.r1-unit:hover { width: 17px; }
.unit-rating a.r2-unit { left: 17px; }
.unit-rating a.r2-unit:hover { width: 34px; }
.unit-rating a.r3-unit { left: 34px; }
.unit-rating a.r3-unit:hover { width: 51px; }
.unit-rating a.r4-unit { left: 51px; }    
.unit-rating a.r4-unit:hover { width: 68px; }
.unit-rating a.r5-unit { left: 68px; }
.unit-rating a.r5-unit:hover { width: 85px; }
.unit-rating li.current-rating {
    background-image: url(../dleimages/rating.gif);
    background-position: left bottom;
    position: absolute;
    height: 16px;
    display: block;
    text-indent: -9000px;
    z-index: 1;
}

11.به جای کد های بالا کدهای زیر را قرار دهید:
.r2-unit{
cursor: pointer;
}
.rating-text {float: right;}

#ratig-layer {
font-weight: bold;
float: left;
padding-right: 5px;
}

#ratig-layer a, #ratig-layer a:hover {text-decoration: none;}

12.فایل های fullstory.tpl و shortstory.tpl قالبتون رو باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:

13. به جای کد بالا کد های زیر را قرار دهید:
<div class="rating-text">امتیاز:&nbsp;</div>
سبکی جدید برای امتیازات مطالب
42 نفر (42 کاربر و 0 میهمان) از این مطلب تشکر کرده اند.
تشکر
عضو سایت
21 اردیبهشت 1388 - 19:05
عالی بود و اسم کاربری جدیدت رو برات تبریک میگم happy
عضو سایت
21 اردیبهشت 1388 - 20:09
Thank you for addition wonderful
مدیر بازنشسته
21 اردیبهشت 1388 - 23:36
مرسی loveudonoghted
عضو سایت
22 اردیبهشت 1388 - 16:29
سلام

آقا این نمیشه هی ادا در میاره این ارور رو میده

Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/patogh2u/public_html/engine/module
s/functions.php on line 574

خیلی خیلی هم این رو لازم دارم میشه راهنمایی کنید
عضو سایت
13 خرداد 1388 - 02:02
خیلی عالی بود ممنونم! ممکنه مثل شکل و شمایل امتیاز دادن سایت بالاترین طراحی بشه؟ یعنی مثبت بالا، منفی پایین و رقم امتیاز وسط..

این شکلی
عضو سایت
06 تیر 1388 - 16:07
دمت گرم کی میره این همه راه رو ولی من که میرم haha
عضو سایت
07 شهریور 1388 - 18:41
عالی
عضو سایت
22 آبان 1388 - 04:28
ممنونم عالیه
عضو سایت
10 آذر 1388 - 23:44
ممنون مجتبی عالیههههه love
عضو سایت
10 آذر 1388 - 23:57
مرسی love flower
عضو سایت
11 آذر 1388 - 01:01
ممنون خیلی عالیه ...
عضو سایت
11 آذر 1388 - 01:28
مجتبی فدات بشم.
خیلی آقایی... boos loveu
عضو سایت
11 آذر 1388 - 09:55
مرسی love

--------------------
عضو سایت
12 آذر 1388 - 05:27
ممکنه بگید چه چیزیشو اصلاح کردید؟ چون مال من معمولی کار میکنه فقط روی امتیاز های شخصی کاربر تاثیر نمیذاره.
مدیر بازنشسته
12 آذر 1388 - 09:46
alireza2222,
مشکل از جنابعالیه laughing اینجارو ببینید
عضو سایت
13 آذر 1388 - 02:32
Prince,
مرسی از راهنماییتون winked
مدیر سایت
13 آذر 1388 - 16:49
سلام
این ارور رو داد :
Fatal error: Call to undefined function shortrating() in /home/asemane/domains/asemane.ir/public_html/engine/modules/show.short.php on line 246
کمک !!!! لطفا فقط سریع

در ضمن خط 246 اینه :
if( $config['short_rating'] and $user_group[$member_id['user_group']]['allow_rating'] ) $tpl->set( '{rating}', ShortRating( $row['id'], $row['rating'], $row['vote_num'], 1 ) );

--------------------
مدیر بازنشسته
03 دی 1388 - 21:11
Ehsansetarehdan,
این دفعه دیگه راستی راستی درست شد مراحل 4-9 رو دوباره انجام بده
عضو سایت
07 دی 1388 - 11:04
عالی بود
عضو سایت
07 دی 1388 - 17:25
ممنون
عضو سایت
08 اسفند 1388 - 20:31
ما نصب کردیم ولی ار اس اس را از کار میندازه مشکل کجاست؟
engine/rss.php on line 207
عضو سایت
22 اسفند 1388 - 15:34
ممنون الان بدرد خورد laughing
عضو سایت
11 مرداد 1389 - 11:43
خیلی خوب و به درد بخور بود. ممنون
عضو سایت
18 مرداد 1389 - 21:09
هر کاری کردم این ماژول فعال نشد

هر کاری کردم ماژول کار نکرد کممک
عضو سایت
24 اردیبهشت 1390 - 05:42
آقا تو این مرحله 12 کدوم کد را باید پیدا کنیم؟
عضو سایت
24 مرداد 1390 - 18:00
سلام.

ببخشید تو مرحله 12 چی رو باید پیدا کنیم؟
فایل های fullstory.tpl و shortstory.tpl قالبتون رو باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:

چیزی ندیدم!

میشه کمک کنید...
جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:

 
پررنگکج خط دارخط دار در وسط|سمت چپوسط سمت راست|قرار دادن شکلکانتخاب رنگ|پنهان کردن متنقراردادن نقل قولتبدیل نوشته ها به زبان روسیقراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود