دیتالایف انجین فارسی

ماژول مدال کاربران نسخه 4.5

تاریخ انتشار: 17 مرداد 1391
ارسال کننده: IMP
بوسیله این ماژول میتوانید به کاربران سایت خود مدال و یا جایزه اهدا کنید. طریقه کار این ماژول بدین صورت میباشد که، شما ابتدا یک سری جایزه و مدال آماده میکنید از طریق کنترل پنل ماژول، سپس به کاربرانی که مایل بودید این جوایز را اهدا میکنید. روش دیگر اهدا جوایز به صورت اتوماتیک میباشد. یعنی شما میتوانید هنگام ایجاد کردن یک جایزه، تنظیمات آن را طوری قرار میدهید که برای مثال، وقتی کاربر یک نظر یا یک مطلب ارسال کرد، این جایزه به صورت اتوماتیک برای آن ارسال شود.

امکانات ماژول:
۱. توانائی ایجاد مدال و یا جوایز به صورت نامحدود.
۲. توانائی قرار دادن امتیاز منحصر بفرد برای هر جایزه.
۳. اهدا جایزه به صورت اتوماتیک پس از رسیدن به حد نصاب تعداد مطالب و یا نظرات.
۴. قابلیت اهدا جوایز به صورت عادی به کاربر.
۵. ارسال پیغام خصوصی به کاربر هنگام دریافت جایزه جدید.
۶. ارسال پیغام خصوصی به کاربر هنگام حذف شدن جایزه.
۷. ارسال پیغام خصوصی به کاربر هنگام ویرایش جایزه کاربر.
۸. توانائی تغییر و ویرایش متن پیغام های خصوصی و عنوان پیغامها.
۹. نمایش مدالهای کسب شده توسط کاربر در قسمت پروفایل کاربری، پنجره پاپ آپ مشخصات کاربر، نظرات و صفحه نمایش آخرین نظرهای ارسال شده در سایت.
۱۰. دارای تولتیپ که با بردن نشانه گر موس بر روی جایزه، دلیل دریافت آن را نمایش میدهد.
۱۱. استفاده از کش برای صرفه جوئی در استفاده از منابع سرور.
۱۲. دارای کنترل پنل مجهز به همراه نمایش تمامی جایزه ها و لیست کاربرانی که جایزه دریافت کرده اند.
13. دارای ۱۷۰ مدال و آیکون از پیش تعیین شده.
۱۴. نمایش لیست کاربران با بیشترین مدال و بیشترین امتیاز در صفحه اصلی سایت.

نکته مهم:
دوستانی که از نسخه های دیتالایف انجین پائینتر استفاده میکنند لطف کنند از این ماژول استفاده نکنند و یا اگر هم استفاده میکنند مشکلات خودشون رو قسمت نظرات و انجمن مطرح نکنند. لطف کنید قبل از نصب هر ماژول و هک به نسخه ای که ماژول و یا هک با آن سازگار هاست، توجه کنید.
  • دانلود
  • آموزش نصب
نام فایلحجم فایلتعداد دانلودعملیات
جهت دانلود این فایل، وارد سایت شوید. در صورتی که حساب کاربری ندارید، از طریق صفحه ثبت نام عضو شوید.
۱. ابتدا فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج ساخته و بر روی هاست خود آپلود کنید.

۲. فایل install.php را اجرا کرده و مراحل نصب دیتابیس را انجام دهید.

۳. فایل engine\modules\profile.php را باز کرده و خط زیر را پیدا کنید:
$tpl->set( '{lastdate}', langdate( "j F Y H:i", $row['lastdate'] ) );

پس از خط بالا، کد زیر را قرار دهید:
include_once ENGINE_DIR.'/modules/awards/show.awards.php';


۴. فایل engine\ajax\profile.php را باز کرده و خط زیر را پیدا کنید:
$tpl->set( '{rate}', userrating( $row['user_id'] ) );

پس از خط بالا، کد زیر را قرار دهید:
include_once ENGINE_DIR.'/modules/awards/show.awards.php';


۵. فایل engine\classes\comments.class.php را باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:
function build_comments( $template, $area, $allow_cache = false ) {
        global $config, $tpl, $is_logged, $member_id, $user_group, $lang, $dle_login_hash, $_TIME, $allow_comments_ajax, $ajax_adds;

کد زیر را به جای کد بالا قرار دهید:
function build_comments( $template, $area, $allow_cache = false ) {
        global $config, $tpl, $db, $is_logged, $member_id, $user_group, $lang, $dle_login_hash, $_TIME, $allow_comments_ajax, $ajax_adds; $awards = get_vars('awards');
        
    if (!$awards) {
        $award = $db->query("SELECT id,name,img FROM ".PREFIX."_awards_list");
        while ($aw = $db->get_row($award)) {
            $awards[$aw['id']] = array ();
            foreach ($aw as $key => $value)
            {
                $awards[$aw['id']][$key] = $value;
            }
        }
        set_vars ("awards", $awards);
    }


۶. در همان فایل خط زیر را پیدا کرده:
else $tpl->set( '{foto}', "{THEME}/images/noavatar.png" );

پس از خط بالا، کد زیر را قرار دهید:
if (!$row['awards']) {
                $aws = 'هیچ مدالی کسب نشده';
            } else {
                $aws = '';
                $ex_aw = explode(',',$row['awards']);
                foreach ($ex_aw as $value) {
                    $aws .= "<a href=\"#\" onmouseover=\"toolTip('دلیل: ".$awards[$value]['name'] ." ', 250)\" onmouseout=\"toolTip()\"><img border=\"0\" src=\"/uploads/medals/".basename($awards[$value]['img'])."\"></a> ";
                }
            }
            $tpl->set('{awards}', $aws);
            if ($member_id['user_group']==1) {
                $tpl->set('{awards-link}', "<a href=".$config['http_home_url'].$config['admin_path']."?mod=awards&action=graduate&user=".$row['name'].">اهدا مدال</a>");
            }else{
                $tpl->set('{awards-link}', "");
            }


۷. فایل engine\modules\lastcomments.php را باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:
$comments->query = "SELECT " . PREFIX . "_comments.id, post_id, " . PREFIX . "_comments.user_id, " . PREFIX . "_comments.date, " . PREFIX . "_comments.autor as gast_name, " . PREFIX . "_comments.email as gast_email, text, ip, is_register, name, " . USERPREFIX . "_users.email, news_num, " . USERPREFIX . "_users.comm_num, user_group, lastdate, reg_date, signature, foto, fullname, land, icq, " . USERPREFIX . "_users.xfields, " . PREFIX . "_post.title, " . PREFIX . "_post.date as newsdate, " . PREFIX . "_post.alt_name, " . PREFIX . "_post.category FROM " . PREFIX . "_comments LEFT JOIN " . PREFIX . "_post ON " . PREFIX . "_comments.post_id=" . PREFIX . "_post.id LEFT JOIN " . USERPREFIX . "_users ON " . PREFIX . "_comments.user_id=" . USERPREFIX . "_users.user_id " . $where . " ORDER BY id desc";

به جای کد بالا، کد زیر را قرار دهید:
$comments->query = "SELECT " . PREFIX . "_comments.id, post_id, " . PREFIX . "_comments.user_id, " . PREFIX . "_comments.date, " . PREFIX . "_comments.autor as gast_name, " . PREFIX . "_comments.email as gast_email, text, ip, is_register,group_concat(mid) as `awards`, name, " . USERPREFIX . "_users.email, news_num, " . USERPREFIX . "_users.comm_num, user_group, lastdate, reg_date, signature, foto, fullname, land, icq, " . USERPREFIX . "_users.xfields, " . PREFIX . "_post.title, " . PREFIX . "_post.date as newsdate, " . PREFIX . "_post.alt_name, " . PREFIX . "_post.category FROM " . PREFIX . "_comments LEFT JOIN ".PREFIX."_awards ON uid = " . PREFIX . "_comments.user_id LEFT JOIN " . PREFIX . "_post ON " . PREFIX . "_comments.post_id=" . PREFIX . "_post.id LEFT JOIN " . USERPREFIX . "_users ON " . PREFIX . "_comments.user_id=" . USERPREFIX . "_users.user_id " . $where . " GROUP BY id ORDER BY id desc ";


۸. فایل engine/modules/show.full.php را باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:
$comments->query = "SELECT " . PREFIX . "_comments.id, post_id, " . PREFIX . "_comments.user_id, date, autor as gast_name, " . PREFIX . "_comments.email as gast_email, text, ip, is_register, name, " . USERPREFIX . "_users.email, news_num, comm_num, user_group, lastdate, reg_date, signature, foto, fullname, land, icq, xfields FROM " . PREFIX . "_comments LEFT JOIN " . USERPREFIX . "_users ON " . PREFIX . "_comments.user_id=" . USERPREFIX . "_users.user_id WHERE " . PREFIX . "_comments.post_id = '$news_id'" . $where_approve . " ORDER BY date " . $config['comm_msort'];

کد زیر را، به جای کد بالا قرار دهید:
$comments->query = "SELECT c.id,c.post_id,c.user_id,c.date,c.autor as gast_name,c.email as gast_email,c.text,c.ip,c.is_register,name,u.email,news_num,comm_num,user_group,lastdate,reg_date,signature,foto,fullname,land,icq,xfields,group_concat(mid) as `awards`,u.name  FROM ".PREFIX."_comments c LEFT JOIN ".PREFIX."_awards ON c.user_id = uid  LEFT JOIN ".PREFIX."_users u ON u.user_id = c.user_id WHERE c.post_id = '$news_id' GROUP BY id ORDER BY date " . $config['comm_msort'];


۹. فایل index.php را باز کرده و خط زیر را پیدا کنید:
$tpl->set ( '{topnews}', $tpl->result['topnews'] );

پس از خط بالا، کد زیر را قرار دهید:
$tpl->set ( '{topawards}', $topawards );
$tpl->set ( '{toppoints}', $toppoints );


۱۰. فایل main.tpl قالب خود را باز کرده و قبل از <head/> کد زیر را قرار دهید:
<script type="text/javascript" src="/engine/modules/awards/tooltip.js"></script>


۱۱. فایل engine\modules\cron.php را باز کرده و کد زیر را پیدا کنید:
clear_cache();

}
?>

قبل از کد بالا، کد زیر را قرار دهید:
include ENGINE_DIR.'/modules/awards/awards_cron.php';


۱۲. فایل engine\init.php را باز کرده و در انتهای صفحه کد زیر را پیدا کنید:
?>

قبل از کد بالا، کد زیر را قرار دهید:
include_once ENGINE_DIR.'/modules/awards/topawards.php';


نحوه نمایش مدالها در فایلهای مختلف:
۱. برای نمایش در قسمت نظرات تگ زیر را در فایل comments.tpl قرار دهید:
{awards} {awards-link}

۲. برای نمایش در صفحه پروفایل کاربر فایل userinfo.tpl را باز کرده و تگ زیر را در آن قرار دهید:
{awards} {awards-link}

۳. برای نمایش در پنجره پاپ آپ مشخصات کاربر، فایل profile_popup.tpl را باز کرده و تگ زیر را در آن قرار دهید:
{awards} {awards-link}

۴. فایل main.tpl قالب خود را باز کرده و تگهای زیر را در آن قرار دهید:
لیست کاربران با بیشترین مدال کسب شده: {topawards}
لیست کاربران با بیشترین امتیاز کسب شده: {toppoints}
20 نفر (20 کاربر و 0 میهمان) از این مطلب تشکر کرده اند.
تشکر
مدیر بخش قالب ها
18 مرداد 1391 - 00:24
بسیار عالی برای بکارگیری بیشتر کاربران سایت ...!!!
مدیر بازنشسته
18 مرداد 1391 - 00:57
M_Jashnani,
lol موافقم، اگر دقت کنید و سایت های ایرانی رو چک کنید، بیشتر سایتهای ایرانی کاربرانشون هیچ فعالیت خاصی ندارند و برای مثال کامنت ارسال نمیکنند! یک جورایی فقط نیازشون رو برطرف میکنند و بعد خداحافظ شما! dance
عضو سایت
18 مرداد 1391 - 01:18
سلام به همگی - خیلی چیزه خوبیه فقط طولانیه نصبش
یه سوال اگه ماژول نمایش میزان فعالیت کاربر به صورت گرافیکی رو قبلا نصب کرده باشیم اینم نصب کنیم مشکلی پیش نمیاد؟
مدیر بازنشسته
18 مرداد 1391 - 01:20
sajad1300,
فکر نمیکنم مشکلی پیش بیاد.
عضو سایت
18 مرداد 1391 - 01:49
ما اگه اینو نصب کنیم ساپورتمون میکنی ؟ یا میگی دیتالایف انجین انگلیسیه به ما مربوط نمیشه ! :دی
مدیر بازنشسته
18 مرداد 1391 - 01:58
larzesh,
تا اونجا که با ماژول مربوط باشه به سوالات پاسخ داده میشود، این ماژول هم با دیتالایف انجین فارسی هماهنگ شده و تست شده. در نتیجه، اگر شما از نسخه انگلیسی استفاده میکنی و بعد از نصب با مشکلی روبه رو شدی، ما نمیتونیم پاسخی به شما بدیم. شما قبل از پرسیدن این سوالات لطف کنید مقداری فکر کنید! چند نفر از کاربران انگلیسی زبان رو دیدید بیان اینجا سوال بپرسند؟! smile2

امیدوارم عنوان کردن این مسائل بی ارتباط با این ماژول در اینجا ادامه پیدا نکنه laughing
عضو سایت
18 مرداد 1391 - 02:33
معذرت میخوام محتوای uploads رو کجا باید بذاریم؟
مدیر بازنشسته
18 مرداد 1391 - 02:44
sajad1300,
شما محتویات پوشه uploads رو داخل فولدر uploads سیستم قرار بده. یعنی باید فولدر medals توی فولدر uploads سیستم قرار بگیرد!
عضو سایت
26 مرداد 1391 - 13:55
سلام من نصب کردم همه جاش درسته فقط تو قسمت نظرات تصویر مدال رو نشون نمیده در صورتی که تو قسمت پاپ اپ و پروفایل درست نشون میده
مدیر بازنشسته
26 مرداد 1391 - 14:07
msm,
مراحل نصب رو درست انجام ندادید و یا مشکلی توی قالب دارید.
آدرس سایت و قسمتی که مدال نشون داده نمیشه + نسخه دیتالایف انجین رو هم ذکر کنید.
عضو سایت
28 مرداد 1391 - 02:51
داداش یه سر به این صفحه بزن
http://01.media3nter.com/index.php?do=lastcomments&userid=1
بعد قسمت پاپ هم ببین که مدال رو نشون میده .اگه اشتباه نصب کرده باشم نباید بیاد همینش هم
مدیر بازنشسته
28 مرداد 1391 - 03:54
msm,
کش سیستم رو یک بار خالی کنید به احتمال زیاد درست میشود.

این قسمت فوتر سایت شما هم فوق العاده هست:
Powered by MSM

شما لطف کن مشکلات خودت رو در انجمن پشتیبانی MSM مطرح کن، چون اینجا فقط مشکلات سیستم دیتالایف انجین فارسی پاسخ داده میشود و نه MSM.
عضو سایت
05 شهریور 1391 - 15:36
http://s3.picofile.com/file/7483011933/Untitled.jpg
آقا سلام
تو رو خدا زودتر بگین چی کار کنم
recourse
عضو سایت
06 شهریور 1391 - 21:53
سلام
تو قسمت index.php هر چه گشتم این $tpl->set ( '{topnews}', $tpl->result['topnews'] ); رو نبود باید چیکار کنم؟

--------------------
مدیر بازنشسته
07 شهریور 1391 - 00:36
mohsen8081,
تو اون فایل بگرد ببین سایر تگ ها کجا قرا دارند، بعد از یکی از اونها قرار بده.
عضو سایت
23 آبان 1391 - 11:37
مرسی از این ماژول ما که استفاده کردیم he makhsoosefreeiran
عضو سایت
29 آبان 1391 - 06:23
Hi iam Max from pakistan i need help for this
module failed to install giving me sql error below but when i install this on localserver with same version i have on my site module install successfuly but giving error when i try to install on my site
MySQL error in file: /install.php at line 23 Error Number: 1064 The Error returned was: You have an error in your SQL syntax;
check the manual that corresponds to
your MySQL server version for the right
syntax to use near 'TYPE=MyISAM
AUTO_INCREMENT=67' at line 8 SQL query: CREATE TABLE `dle_awards` ( `id` int(11)
NOT NULL auto_increment, `uid` int(11)
NOT NULL default '0', `mid` int(11) NOT
NULL default '0', `alt` varchar(100) NOT
NULL default '', `add_name` varchar(100)
NOT NULL default '', PRIMARY KEY (`id`) ) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=67 ;
i cant understand why this error ocured when its installed on localserver with same version of dle
مدیر بازنشسته
29 آبان 1391 - 06:28
Maxjimme,
Change:

TYPE=MyISAM

with this code:
ENGINE=MyISAM

then, save the file and install it
عضو سایت
30 آبان 1391 - 01:12
thank you veryy much problem solved and module installed successfuly
by the way i forget to make it clear that iam using dle9.7 utf8 maybe thats why module give me Error but now everything fixed once again thanks for the support and sorry for not replying in
Persion
Regards,
Maxjimme
عضو سایت
13 دی 1391 - 16:09
این نسخه روی 9.7 هم کار می کنه ؟ اگه مشکلی نیست نصب کنم ؟
عضو سایت
28 فروردین 1392 - 02:08
با سلام
در قسمت ماژول مدالها به هیچ کاربری نمیشه مدال هدیه داد

پیام میده کاربری با این مشخصات نیست
عضو سایت
16 مرداد 1393 - 20:34
روی نسخه 10.2 جواب میده ؟

--------------------
مدیر بازنشسته
16 مرداد 1393 - 21:03
نقل قول: hanzaleh
روی نسخه 10.2 جواب میده ؟

خب باید نصب کنید تا جوابش رو متوجه بشید دیگه yes
عضو سایت
04 آبان 1393 - 17:25
ممنون
ماژول خیلی خوبیه. dance
فقط برای من وقتی موس رو روی مدال میبریم، جزئیات مدال رو نشون نمیده.
دلیلش چی هست؟
نسخه دیتالایف : 10.2

آپدیت:
مشکلم حل شد.
دوستانی که در دیتالایف انجین 10.2 مشکل دارند، فایل tooltip.js رو توی فولدر قالب آپلود کنند و آدرسی که توی main.tpl اضافه میکنید هم بر اساس جایی که این فایل رو آپلود میکنید تغییر بدید.
جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:

 
پررنگکج خط دارخط دار در وسط|سمت چپوسط سمت راست|قرار دادن شکلکانتخاب رنگ|پنهان کردن متنقراردادن نقل قولتبدیل نوشته ها به زبان روسیقراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود