دیتالایف انجین فارسی

کسانی که از مطلب بازدید کردند 2

تاریخ انتشار: 13 مهر 1386
ارسال کننده: Mohammad_1ta
نسخه دوم ماژول کساني که از مطلب بازديد کرده اند با امکانات بيشتر

کسانی که از مطلب بازدید کردند 2


فايل زير را دانلود کنيد و فايل هاي مربوطه را به جاي خود کپي کنيد:
Download

آدرس زير را باز کنيد تا جدول اين ماژول به ديتابيس اضافه شود:


فايل engine/modules/show.full.php را باز کنيد و به دنبال کد زير بگرديد:
else $db->query("UPDATE " . PREFIX . "_post set news_read=news_read+1 where id='{$row['id']}'");

پس از اين کد، کد زير را قرار دهيد:
$_IP = $db->safesql($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
        $added_time = time()+($config['date_adjust']*60);
        $date = langdate("j F Y H:i", $added_time);
        if ($is_logged) {
        $read_log = $db->query("SELECT * FROM " .  USERPREFIX ."_read_log
                               WHERE name = '" . $member_id['name'] ."' and news_id = '" .$row['id'] ."' and is_guest='0'");
            if ($db->num_rows($read_log) < 1) {
              
              $db->query("INSERT INTO ". USERPREFIX . "_read_log (date,name,news_id,ip,is_guest)
                          values('$date','" . $member_id['name'] ."','". $row['id'] ."','". $_IP ."','0');");
              }
             }
             else
            {
          $read_log_2 = $db->query("SELECT * FROM " .  USERPREFIX ."_read_log
                               WHERE ip = '{$_IP}' and news_id = '{$row['id']}'");
            if ($db->num_rows($read_log_2) < 1) {
              
                $into_sql = $db->query("INSERT INTO ". USERPREFIX . "_read_log (date,name,news_id,ip,is_guest)
                          values(
                          '$date',
                          'guest_".rand(0,15786)."',
                          '{$row['id']}',
                          '{$_IP}',
                          '1'
                          );");
                          
          }
         }


در همين فايل به دنبال کد زير بگرديد:
else $tpl->set_block("'\\[edit\\](.*?)\\[/edit\\]'si","");

پس از اين کد، کد زير را قرار دهيد:
require_once(ENGINE_DIR.'/modules/views_hack.php');


فايل engine/inc/options.php را با Notepad2 باز کنيد و پس از قرار دادن Encoding آن به UTF-8 به دنبال کد زير بگرديد:
showRow($lang['opt_sys_wdst'], $lang['opt_sys_wdad'], makeDropDown(array("yes"=>$lang['opt_sys_yes'],"no"=>$lang['opt_sys_no']), "save_con[allow_static_wysiwyg]", "{$config['allow_static_wysiwyg']}"));

پس از اين کد، کد زير را قرار دهيد:
{CODE}

فايل engine/data/config.php را باز کنيد و به دنبال کد زير بگرديد:
$config = array (

پس از اين کد، کد زير را قرار دهيد:
'read_sort' => "2",

'read_width' => "250",

'read_znak' => ",",


فايل Templates/Default/FullStory.tpl را با Notepad2 باز کنيد و پس از انتخاب UTF-8 براي Encoding آن، پس از کد {full-story} ، کدهاي زير را قرار دهيد:
<style>.fieldset { border: 1px solid #e0e0e0; padding: 5px; text-align: Right; font-size: 11px; font-family: tahoma; }</style>
<fieldset class="fieldset"><legend><a href="javascript:ShowOrHide('readed');">کل بازديدکنندگان: ({all_num})</a></legend>
<div id="readed" style="display:none;">
<br/>
<a href="javascript:ShowOrHide('users');">بازديدکنندگان عضو سايت: ({users_num})</a>
<br/>
<div id="users" style="display:none;">
<br/>
{readed}
<br/> <br/>
</div>
<a href="javascript:ShowOrHide('guest');">بازديدکنندگان ميهمان: ({guest_num})</a>
<br/>
<div id="guest" style="display:none;">
<br/>
{guests}
</div>
<br/>
</div>
</fieldset>


نصب اين ماژول به پايان رسيد. smile
  4 نفر (4 کاربر و 0 میهمان) از این مطلب تشکر کرده اند.
  تشکر
  میهمان
  14 مهر 1386 - 05:52
  این کار کرد fellow
  عضو سایت
  23 فروردین 1388 - 02:17
  در صورت نبودن فایل mysql.php در مسیر engine\inc خظا میدهد و سایت لود نمیشه كه با جایگزاری فایل mysql.php از مسیر engine\classes در engine\inc مشكل حل میشه
  عضو سایت
  06 شهریور 1390 - 21:15
  مفید خواهد بود.ممنون makhsoosefreeiran
  جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:
  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:

   
  پررنگکج خط دارخط دار در وسط|سمت چپوسط سمت راست|قرار دادن شکلکانتخاب رنگ|پنهان کردن متنقراردادن نقل قولتبدیل نوشته ها به زبان روسیقراردادن Spoiler
  کد را وارد کنید: *
  عکس خوانده نمی شود