دیتالایف انجین فارسی
رفتن به صفحه X
توسط این هک می توانید در زیر صفحات مطالب، یک قسمتی را ایجاد کنید که اگه تعداد صفحات بالا بره و به صورت ( 1 2 3 ..... 100 101 102 ) در بیاد، می توانید یک عدد وارد کنید و وارد صفحات ما بین 3 تا 100 شوید.

رفتن به صفحه X
متن اخطار یا توجه
توسط این هک می توانید مانند عکس زیر، نوشته ای را در بالای سایت به عنوان اخطار یا توجه در تمام صفحات سایت به نمایش در بیاورید.

متن اخطار یا توجه