دیتالایف انجین فارسی
متن اخطار یا توجه
توسط این هک می توانید مانند عکس زیر، نوشته ای را در بالای سایت به عنوان اخطار یا توجه در تمام صفحات سایت به نمایش در بیاورید.

متن اخطار یا توجه