دیتالایف انجین فارسی

تایید كردن " من یك ربات نیستم " در ارسال مطالب

تاریخ انتشار: 15 بهمن 1391
ارسال کننده: BahmanM
شما میتوانید با دستورات زیر ، چك باكسی در بخش ارسال مطالب خود ایجاد نمایید تا كاربران را از ربات ها جدا سازید.
  • آموزش نصب
فایل زیر رو باز کنید:

/engine/modules/addnews.php

كد زیر را پیدا كنید :
    if( $stop ) {
            $stop = "<ul>" . $stop . "</ul><a href=\"javascript:history.go(-1)\">$lang[all_prev]</a>";
            msgbox( $lang['add_err_6'], $stop  );
        }

در بالای آن كد زیر را قرار دهید :
   if($_SESSION['dcaptcha']!=$_POST['dcaptcha'])
            $stop .= "<li>آيا شما يك ربات هستيد !!!!</li>";

در همین فایل ، كد زیر را پیدا كنید :
$tpl->load_template( 'addnews.tpl' );

بعد از آن كد زیر را قرار دهید و فایل را ذخیره نمایید :
       $_SESSION['dcaptcha'] = rand (0,99999999);
        $tpl->copy_template .= <<<HTML
<script language="javascript">
$('input[name=dcaptcha1]').click(function(){ $('input[name=dcaptcha]').val('{$_SESSION['dcaptcha']}')});
</script>
HTML;
        $tpl->set('{nobot}','<input type="hidden" name="dcaptcha" value="'.rand (0,99999999).'" /><input type="checkbox" name="dcaptcha1" value="اسپم نمی باشد" />');

فایل addnews.tpl در قالب خود را باز كنید و كد زیر را در هر مكانی كه تمایل دارید ، قرار دهید :
{nobot} من يك ربات نيستم
9 نفر (9 کاربر و 0 میهمان) از این مطلب تشکر کرده اند.
تشکر
جهت ارسال نظر، فرم زیر را تکمیل نمائید:
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:

 
پررنگکج خط دارخط دار در وسط|سمت چپوسط سمت راست|قرار دادن شکلکانتخاب رنگ|پنهان کردن متنقراردادن نقل قولتبدیل نوشته ها به زبان روسیقراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *
عکس خوانده نمی شود